Душу - Богу!

Життя - Батьківщині!

Серце - людям!

Честь - нікому!

Міжнародна Асоціація "КОЗАЦТВО"

Котовський міський осередок МА "КОЗАЦТВО"

Котовський козацький полк

імені Великого Князя Ярослава Мудрого

 Міжнародна Асоціація „КОЗАЦТВО" є Міжнародною громадською організацією, яка є наступницею звичаїв, традицій, ідейно-духовних та моральних переконань українського козацтва, що об'єднує громадян України (а також інших держав, на територіях яких діє Організація) та сприяє консолідації суспільства на засадах української національної ідеї, найвищим проявом якої має бути можливість вільного і заможного життя для кожного громадянина суверенної, незалежної, демократичної, соціально-справедливої, правової держави.

З метою здійснення статутної діяльності Організація в установленому порядку користується правом:

1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

3. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

4. Створювати установи та організації;

5. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

6. Вносити пропозиції до органів влади і управління;

7. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

8. Засновувати засоби масової інформації;

9. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Організація користується іншими правами, передбаченими законами України.

Міжнародна громадська організація - наступниця звичаїв, традицій, ідейно-духовних та моральних переконань українського козацтва, що об'єднує громадян України, а також громадян інших держав, сприяє консолідації суспільства на засадах української національної ідеї, найвищим проявом якої має бути можливість вільного і заможного життя для кожного громадянина суверенної, незалежної, демократичної, соціальне справедливої, правової держави.

Упродовж сторіч буття українського народу знамено його самодостатності, незалежності і державності пронесло славне козацтво лицарський вицвіт нашої нації. Найвидатнішим витвором козацтва є Українська гетьманська держава, що майже півтора сторіччя утверджувала досконалий державний лад. Засади й форми організації демократичного суспільства, сконцентровані у Конституції 1710 року, виписаній гетьманом Пилипом Орликом, є найпрогресивнішими для свого часу та стали взірцем для конституцій держав Європи та Америки.

Асоціація взаємодіє з усіма козацькими організаціями, які стоять на державницьких позиціях та перебувають у складі Ради Українського козацтва при Президентові України, розвиває співробітництво з козацькими громадами всього світу, залучає до справи розвитку національних козацьких традицій українського народу громадські, політичні та релігійні організації України та зарубіжжя.

Метою діяльності Міжнародної Асоціації "КОЗАЦТВО" є сприяння:

будівництву суверенної й незалежної демократичної, соціально-правової України;

відродженню та розвитку історичних, кращих патріотичних, культурних та інших традицій українського козацтва;

відродженню української мови.

Основними завданнями Міжнародної Асоціації "КОЗАЦТВО" є:

активне сприяння здійсненню заходів щодо інтеграції України в Європейське співтовариство;

сприяння у виконанні Програми Уряду України з питань формування громадських відносин та взаємодії громадськості з Урядом;

сприяння поліпшенню морального клімату в суспільстві, забезпеченню належних умов для духовного розвитку та поліпшенню фізичного здоров'я нації, військово-патріотичному вихованню молоді України;

сприяння втіленню на всіх рівнях суспільного життя країни української національної ідеї, плекання любові до України і рідної мови, історії українського народу та його культури, сприяння вивченню та досконалому володінню сучасними методами і формами управління економікою, подальшому ефективному розвитку науки й техніки, держави її цілому;

сприяння відновленню та розвитку традицій козацтва, прогресивних українських звичаїв, як одних із найвищих зразків виразу способу життя, діяльності та поведінки українського народу;

сприяння охороні пам'яток історії та культури, правоохоронній ти науково-пошуковій роботі, організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, відновленню історичних назв, пов'язаних з історією

українського козацтва;

сприяння вихованню молодого покоління в дусі українського козацького лицарства, шляхетності, відданості українському народові) фізичному та моральному становленню юної особистості, спортивному II військово-патріотичному вишколу майбутнього захисника незалежної держави України;

забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами в діаспорі.

Сучасне Українське козацтво можна класифікувати як світський духовно-лицарський Орден. Воно хоча не має в своїй назві терміну „Орден”, а проте володіє всіма ознаками напіввійськового за формою, але світського ш суттю духовно-лицарського Ордену.

В умовах сучасної України потрібно враховувати позитивний досвід і традиції козацьких організацій минулого та чітко визначатися з правонаступництвом і спадковістю сучасних організацій.

Основна ідея сучасного Українського козацтва:

Українське козацтво зосереджує основні зусилля на:

1. Впровадженні форм і методів управління козацькими організаціями, які базуються виключно на козацьких українських традиціях і звичаях (служіння інтересам державності та соборності України); відродженні інституту козацьких старійшин як носіїв звичаєвого козацького права та правонаступництва родового козацтва та інституту суду козацької честі чи гаранта чистоти козацьких лав, честі та достоїнства козацьких організацій їм всіх українських козаків.

2. Розвитку козацьких організацій (їх організаційної структури ні економічної бази); захисту законних інтересів козаків.

3. Створенні та забезпеченні діяльності об'єднаних Рад козацьких організацій при центральних і місцевих органах влади з питань сприяння розвитку духовності, моральних засад, інтелектуального потенційну Українського народу, зміцненні фізичного здоров'я нації, захисту державного по суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держмиті ч кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України; контролі діяльності козацьких організацій, які функціонують на підконтрольних цим Радам адміністративних територіях (село, місто, район, область України).

4. Сприянні розвитку української культури та захисту інтересів місцевих територіальних громад міст і сіл.

Ознаки українського козака:

1. Членство в козацькій організації, підпорядкованість отаману певного підрозділу, чітке виконання рішень керівних органів козацької організації та активна участь у заходах, які вона проводить.

2. Складання козацької присяги та проходження духовної посвяти, набуття козацького однострою і обладунку, отримання козацького посвідчення.

3. Активне духовне та фізичне самовдосконалення, вивчення статутних документів Українського козацтва, історії України та Українського козацтва, української мови, українських традицій та звичаїв.

4. Активна участь у громадському житті місцевої територіальної громади міста чи села; посередництво між владою і місцевими жителями.

5. Усвідомлення свого правонаступництва, слави українських козаків минулих років і того, що будь-які його протиправні дії ганьблять честь і гідність не тільки його самого як козака, але й усього Українського козацтва, що може стати причиною виключення його з козацької організації, позбавлення козацького звання та всіх привілеїв, які він отримав від козацької організації.

© ironhearth65

Сделать бесплатный сайт с uCoz